Sayın Kullanıcımız,

 

Zarta Uygulaması’na (Uygulama) üye olmadan önce lütfen bu Kullanım Koşulları ve Uygulama Kurallarının içerisinde yer alan tüm maddeleri dikkatlice okuyunuz. Metnin tamamını okuduktan sonra,  Kullanım Koşulları ve Uygulama Kurallarını kabul etmek ve onaylamak için Uygulamada üyelik ekranlarında karşınıza çıkacak olan ilgili boşlukları doldurunuz.

 

Uygulama da hesap açıp üyelik kaydınızın tamamlanması, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm maddeleri okuduğunuz, kabul ettiğiniz ve yasal geçerliliği olan bir akdin oluşmasına olur verdiğiniz anlamına gelir.

 

Bu Sözleşme, elektronik ortamda, Kullanıcı ve Potensas Bilişim Teknolojileri AŞ arasında kabul etme anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş olacaktır.

 

ZARTA KULLANIM KOŞULLARI VE UYGULAMA KURALLARI

Aşağıda hükümleri yazılı “Kullanım Koşulları” ve “Uygulama Kuralları”nın amacı, Potensas Bilişim Teknolojileri AŞ’ye (“Potensas”) ait Zarta Mobil Uygulamasının (“Uygulama”) ve uygulama içindeki tüm yazılı, görsel ve işitsel bilginin (“İçerik”) kullanılması sırasında Uygulama kullanıcılarının (“Kullanıcı”) tabi olduğu kuralları belirlemektir.

Uygulama, Kullanım Koşullarında ve Uygulama Kurallarında belirtilen amaç ve yetki çerçevesinde kullanılabilir. Kullanıcı, uygulama üzerinde hukuka ve kullanım koşullarına aykırı, haksız ve yetkisiz bir tasarrufta bulunmaz.

 

A. KULLANIM KOŞULLARI

 

1.             Kullanıcı, Kullanım Koşulları ve Uygulama Kuralları ile birlikte Gizlilik Politikasını ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini de okuduğunu, anladığını ve Gizlilik Politikasına da uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.             Kullanıcı, Uygulamayı kullanarak bu koşulları okuduğunu, anladığını, bu koşullar ile birlikte Uygulama ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata da uymakla yükümlü olduğunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır. Kullanıcı bu taahhüdüne aykırı davranması halinde Uygulamaya erişimin engellenebileceğini ve/veya üyeliğinin iptal edilebileceğini ve/veya hakkında yasal yollara müracaat edilebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

3.             Reklam içerikleri otomatik olarak reklam sağlayıcıları tarafından oluşturulmaktadır. Potensas, Uygulamada gösterimi sağlanan reklam içeriklerini denetleyemez ve bu içerikler ile ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu içeriklerin gizlilik prensiplerinden doğacak zararlardan Potensas sorumlu tutulamaz.

4.             Potensas Uygulamada bulunan soru, bilgi, yorum, görüntü, yöntem ve sair verinin (İçerik), doğru, tam, işlevsel, hatasız ve güncel olması ile ilgili Kullanıcıya bir garanti vermez.

5.             Uygulamada yer alan İçerik, belirsiz, yoruma açık ve risk taşıyan ifadeler içerebilir. Kullanıcı, içeriği tereddütsüz bir bilgi kaynağı olarak kullanamaz.

6.             Potensas, Uygulamada bulunan bilgiyi güncellemek, değiştirmek, silmek ve düzenlemek konusunda hak sahibidir. Potensasın tüm bu işlemler sırasında, oluşabilecek muhtemel hatalar, eksikler yahut değişiklikler nedeniyle Kullanıcı ya da üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

7.             Potensas, uygulamanın kesintisiz hizmet vereceğini garanti etmez ve herhangi bir zamanda Uygulamada mevcut sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Potensas, Uygulamanın virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler içermediğini uygulamadan yükleme yapmanız halinde virüs bulaşmayacağını garanti etmez. Bu nedenler ile Potensas’nin Kullanıcı ve üçüncü kişilere karşı bir sorumluluğu yoktur.

8.             Uygulama’nın kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar dâhil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Potensas ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu tutulamazlar.

9.             Potensasın Uygulamayı ya da Uygulamanın bir bölümünü tamamen ya da kısmen geçici bir süre boyunca askıya alması veya tamamen durdurmasından dolayı Kullanıcı ya da üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

10.          Uygulama üzerinde yayınlanan bilgiler bakımından, Potensasın Kullanıcıya bir taahhüdü yoktur. Söz konusu bilgiler bakımından her türlü karar ve sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcının, Uygulamada yer alan İçeriği amacı dışında kullanması, bu içeriğe dayanarak kararlar alması veya bir davranışta bulunması veya Uygulamadan edindiği bilgileri kullanmasından dolayı sair bir nedenle zarara uğramasından Potensasın sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcının, Uygulama nedeniyle oluştuğunu ya da oluşacağını iddia ettiği zararlardan Potensas hiçbir şekilde sorumlu değildir.

11.          Kullanıcının, uygulama içi mesajlaşma, joker kullanma, arkadaş ekleme ve uygulama içerisinde ürün satın alma işlemlerinden faydalanması için uygulamaya giriş yapması gerekmektedir. Uygulamaya giriş Apple, Google ve Facebook platformları üzerinden yapılabilir. Kullanıcının üye olması sırasında ya da Uygulamayı kullanımı sırasında gerçekleştireceği işlemlerde, ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve parolası Kullanıcının kendisi tarafından seçilmelidir. Kullanıcı, seçmiş olduğu kullanıcı adı ve parolasını 3. kişiler ile paylaşmamalı ve 3.kişilerin erişmesine engel olacak gerekli tüm güvenliği ve gizliliği sağlamalıdır. Kullanıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve parola ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Uygulamanın kullanımı sırasında kendisine ait bir bilgi paylaşması halinde ilgili bilginin kendisine ait, doğru, tam ve güvenilir bir bilgi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

12.          Kullanıcı, Uygulamayı hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına aykırı şekilde kullanamaz.  Kullanıcı, Uygulamayı ya da Uygulamanın bir bölümünü değiştirmek, bozmak, herhangi bir ters mühendislik yapmak ya da içerisindeki verileri toplamak amacıyla kullanamaz. Virüs ve benzeri zarar verici işlemler yapamaz.

13.          Kullanıcı, kullanıcı adı belirlerken, sorulara cevap yazarken ve diğer kullanıcılar ile mesajlaşırken hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına aykırı, siber zorbalığa sebebiyet verecek ve çocukların korunmasına aykırılık teşkil edecek içerik paylaşamaz.

14.          Kullanıcıların ilgili soruya, diğer oyuncuları kandırmak için yazdıkları cevaplar Potensas tarafından kaydedilir. Bu cevapların fikri mülkiyet hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, Potensas’a geçer. Potensas bu cevapları istediği platformlarda istediği şekilde kullanabilir. İlgili cevabı yazan kişi oluşturduğu içerik ile ilgili hak iddia edemez.

15.          Kullanıcı, Uygulamayı, alt yapısını, içeriği, Uygulamanın Kullanıcı verilerini izlemek, kopyalamak ya da başka bir yol ile müdahale etmek gibi amaçlarla kullanamaz.

16.          Kullanıcı, Potensasın izni olmaksızın Potensasa ait herhangi bir ad, unvan, marka, logo, görsel, belge, veri tabanı, yöntem teknik ve bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulamada yer alan herhangi bir bilgiyi (hepsi için “İçerik” denilmektedir.) kullanamaz. Potensas, İçerik üzerinde başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan manevi haklar ile işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve yayın (mali) haklarına ve sair mevzuattan doğan tüm haklara sahiptir. Kullanıcı’nın Potensasın izni olmaksızın yapmış olduğu tüm kullanım, zarar şartı aranmaksızın Potensas’nin haklarının ve işbu Kullanım Koşullarının ihlali anlamını taşıyacaktır.

17.          Uygulamada yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile manevi hakları dâhil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece Potensasa aittir. Bilgiler, Potensasın yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

18.          Potensas, Uygulamada yer alan bilgileri, görsel unsurları, içeriği, uygulama içi satılan ürünlerin ücretlerini önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar. Potensasın değişiklik yaptığı hükümler, ilgili Uygulama da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

19.          Daha önce parayla satılan içerikler önceden bildirimde bulunmadan Potensas tarafından tüm kullanıcılara veya belirlenen kullanıcılara ücretsiz olarak sunulabilir veya ücret üzerinde indirim yapılabilir. Söz konusu içeriği daha önce satın almış kullanıcılar güncel ücret tarifesi üzerinden hak iddia edemezler.

20.          Uygulama üzerinden Potensasa ait olmayan ve faaliyetleriyle ilgili bulunmayan diğer mobil uygulamalara yönlendirme yapılabilir. Kullanıcının bu mobil uygulamalardan herhangi birini ziyaret etmesi veya indirmesi halinde bu mobil uygulamaların, gizlilik politikalarından oluşabilecek zararlarından Potensas sorumlu tutulamaz.

21.          Kullanıcı, Potensasın telif haklarını ihlal etmesi veya uygulamayı Kullanım Koşullarına aykırı şekilde kullanması halinde; Potensasın ve üçüncü kişilerin kar kaybı dâhil müspet ve menfi tüm zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.

22.          Uygulama ile ilgili şikayet ve öneri ile ilgili taleplerinizi game@potensas.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

23.          Uygulama ile ilgili bir uyuşmazlığın çıkması halinde, bu uyuşmazlığa Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak ve uyuşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

 

B.  UYGULAMA KURALLARI

 

1.   Oyun Kuralları

Zarta mobil cihazlar üzerinden oynanabilen online, bilgi yarışması oyunudur. Kullanıcı oyun içerisinde istediği bir kategoriden oyun kurarak, oyuna gelen/gelecek diğer kullanıcılarla karşılıklı olarak yarışır. Kullanıcı bir oyun odası kurarak oyuna başlayabileceği gibi daha önceden kurulmuş bir oyun odasına katılarak da oyun oynayabilir. Odalar da kullanıcı sayısı en az iki olduğunda oyun başlatılabilir. Oyuncu üst sınırı bulunmamaktadır, uygulamanın teknik altyapısının müsaade ettiği sayıda kullanıcı oyuna katılabilir. Oyunun başlamasıyla sırasıyla sorular kullanıcının karşısına getirilir. Kullanıcı önce ilgili soruya diğer oyuncuları kandırabilecek bir cevap yazmaya çalışır. Sonraki ekranda ise kullanıcıların ilgili soruya verdiği tüm cevaplar ve sorunun gerçek doğru cevabı sıralanır. Doğru cevabı seçenler bir puan kazanır, yanlış cevabı seçenler ilgili cevabı yazan kişiye 2 puan kazandırır, son soruda da aynı işlemin yapılmasının ardından en çok puanı alan birinci olur.

2.   Uygulamaya Giriş Yapılması

Kullanıcının, uygulama içi mesajlaşma, joker kullanma, arkadaş ekleme ve uygulama içerisinde ürün satın alma işlemlerinden faydalanması için uygulamaya giriş yapması gerekmektedir. Uygulamaya giriş Apple, Google ve Facebook platformları üzerinden yapılabilir.

 

3.   Uygulama İçi Satın Almalar

Elmas birimi uygulama içerisinde satın alınabilir. Alınan elmaslar ile ücretli kategori satın alımı joker kullanımı ve enerji dönüşümü yapılır.  Enerji bir oyunun başlatılabilmesi için kullanıcının sahip olması gereken değerdir. Altın ise biriktirilip markette belirtilen oranlarda elmasa çevrilebilir. Altın uygulamaya günlük girmek, oyunda galip gelmek, 10 ve üzeri turlu oyun oynamak vb. ile kazanılır.

4.   Bildirimler

Uygulama içindeki ilerlemeler, toplanan puanlar, ödül programları, yeni hizmetler, yeni özellikler, promosyonlar ve oyun turnuvaları hakkında kullanıcılara e-posta veya uygulama bildirimleri ile bilgi verilebilir. Bu bildirimleri almak için uygulama ilk açıldığında onay istenir. Sonrasında ise ayarlar menüsün altında yer alan bildirim ayarları ile bildirim tercihleri istenildiği zaman değiştirilebilir.

5. Premium Üyelik

Premium üyelik, uygulamanın market sayfasında belirtilen üyeliğin satın alınması ile elde edilir. Premium üyeler reklam izlemezler, oyun oynamak için enerjiye ihtiyaç duymazlar ve kendilerine özel yapılan Premium kategorilerde oynayabilirler. Premium kategoride, premium bir oyuncu oyun kurmuşsa bu oyuna premium oyuncunun davet edeceği diğer oyuncularda katılabilir.

5.   Yetişkin Kategoriler

Cinsel öğeler içerebilen premium yetişkin kategorilerde sadece 18 yaş ve üstü olan Premium üyeler oyun kurabilir. Bu üyeler premium olmayan ancak 18 yaş ve üstü olan kullanıcıları da oyuna davet edebilirler. Bu işlemlerin her birinde uygulama, kullanıcılardan 18 yaş ve üstü olduklarına dair onay ister. 18 yaşın altındaki kullanıcılar hiçbir koşulda bu kategorilerde oyun oynayamaz. Oynamaya çalışmları durumunda tüm sorumluluk kendilerine aittir.

6.   Uygulama İçi Mesajlaşmalar

Kullanıcılar birbirleri ile iki farklı şekilde mesajlaşabilmektedir. Bunlardan birincisi kullanıcıların birbirleri ile tekil olarak mesajlaşması diğer ise kurulan bir oyun odasında, odada bulunan diğer herkesin görebileceği şekilde toplu olarak mesajlaşmalarıdır. Tekil mesajlaşmaları sadece ilgili kişiler görebilir. Toplu mesajlaşmalar da ise eğer kurulan oyun odası rastgele oyuncuların erişimine açılmışsa kullanıcıların birbirlerine gönderdiği mesajlar herkes tarafından görülebilir ve bu mesajlar anonim olarak kabul edilir. Rastgele kullanıcıların erişimine izin verilmeyen oyun odalarındaki toplu mesajları ise sadece o an oyunda bulunan kişiler görebilir. Uygulama içi mesajlar hiçbir şekilde Davranış Kurallarına aykırı olamaz. Davranış kurallarına aykırı olarak diğer kullanıcılardan mesaj alan kişiler bu kullanıcıları uygulama üzerinden şikâyet edebilir. Kullanıcıların birbirlerine gönderdiği mesajlar hiçbir şekilde tarafımızca okunmaz ve bu mesajlar üzerinde içerik incelemesi yapılmaz. Ancak anonim kabul edilen mesajlar üzerinden Davranış Kurallarının ihlal edilmesi ile ilgili bir şikâyet yapılırsa bu mesajlar üzerinde sadece yapılan şikâyet ile ilgili sınırlı olmak üzere inceleme yapılabilir. Tüm mesajlar, içerik ve bunların IP adresi ve giriş tarihi gerektiğinde yetkili makamlara verilmek üzere kaydedilip, teknik imkânların müsaade ettiği sürede saklanmaktadır. Bu mesajların içerik, tarih, IP adresi gibi bileşenlerinin sistem üzerinden silinmesi durumunda Potensasa herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

6. Zarta Cevapları

Kullanıcıların ilgili soruya, diğer oyuncuları kandırmak için yazdıkları cevaplara Zarta cevabı denir. Kullanıcılar tarafından verilen zarta cevaplarının içeriği ahlak kurallarına ve kanunlara aykırı, siber zorbalığa sebebiyet verecek ve çocukların korunmasına aykırılık teşkil edebilecek şekilde olamaz. Yetişkin Kategorilere verilen Zarta cevapları ise kanunlara aykırı, siber zorbalığa sebebiyet verecek ve çocukların korunmasına aykırılık teşkil edebilecek şekilde olamaz. Yetişkin Kategorilerinde 18 yaş altındaki çocuklar oyun oynayamaz. Tüm Zarta cevapları, cevabı veren kullanıcı profilleri, bunların IP adresi ve giriş tarihi kaydedilip, teknik imkânların müsaade ettiği sürede saklanmaktadır. Zarta cevapları hiçbir şekilde Davranış Kurallarına aykırı olamaz. Bir oyunda davranış kurallarına aykırı Zarta Cevabı yazan kullanıcı, diğer kullanıcılar tarafından şikayet edilebilir. Zarta cevaplarının fikri mülkiyet hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, Potensas’a geçer. Potensas bu cevapları, cevabı veren kullanıcıdan ayrıştırarak anonim hale getirir. Potensas bu cevapları istediği şekilde ve istediği platformda ve zamanda inceleyebilir, işleyebilir, kullanabilir ve aktarabilir. Bu kullanımlar sırasında cevabı veren kullanıcının bilgileri paylaşılmaz.

7.   Kullanıcı Adları

Kullanıcı adları, ahlak kurallarına ve kanunlara aykırı, siber zorbalığa sebebiyet verecek ve çocukların korunmasına aykırılık teşkil edebilecek şekilde olamaz.  Kullanıcı adı belirlendikten sonra editör onayına sunulmadan oyuna giriş yapılabilir. Davranış kurallarına aykırılık teşkil eden kullanıcı adları ile ilgili diğer kullanıcılar uygulama üzerinden şikâyette bulunabilir veya bu aykırılık, yapılan rutin kontrollerde editör tarafından tespit edilebilir. Kullanıcı adının davranış kurallarına aykırılık teşkil ettiğinin belirlenmesi durumunda söz konusu kullanıcı adı editör tarafından değiştirilebilir.

8.   Davranış Kuralları

Davranış kurallarını tüm kullanıcıların emniyet ve güven içerisinde oyun deneyimini yaşamalarını sağlar. Davranış kurallarının getirilmesindeki amaç ahlak kurallarına ve kanunlara aykırı, siber zorbalığa sebebiyet verecek ve çocukların korunmasına aykırılık teşkil edebilecek şekilde mesaj ve Zarta cevabı yazma ile kullanıcı adı belirlenmesinin önüne geçmektir. Yetişkin Kategorilerde ise amaç kanunlara aykırı, siber zorbalığa sebebiyet verecek ve çocukların korunmasına aykırılık teşkil edebilecek şekilde mesaj ve Zarta cevabı yazma ile kullanıcı adı belirlenmesinin önüne geçmektir. Bir kullanıcının, Davranış Kurallarına aykırı veya kişinin herhangi bir hakkını ihlal edecek davranışından dolayı Potensas sorumlu tutulamaz. Bir kişinin davranış kurallarına aykırı olarak oyun oynadığını düşünen kullanıcı bu kişiyi uygulama üzerinden şikayet edebilir ve yine uygulama üzerinden bu kullanıcıyı engelleyebilir. Yapılan inceleme neticesinde davranış kurallarını ihlal eden kullanıcıya aşağıdaki yaptırımlar uygulanabilir. Ancak bu yaptırımlar oyun içi yaptırımlardır. Bu kurallarının ihlaline varacak veya kişinin herhangi bir hakkını ihlal edecek davranışlarla karşılaşan kullanıcılar yetkili makamlara şikâyette bulunabilirler.

 

Aykırı Davranış

1.     İhlal

2. İhlal

3. İhlal

4. İhlal

Hakaret ve küfür içerikli yazışma

Hesap 24 saat süreyle askıya alınır.

Hesap 3 gün süreyle askıya alınır.

Hesap 7 gün süreyle askıya alınır.

Hesap süresiz olarak askıya alınır.

Dil, din, cinsiyet, ırk gibi konularda ayrımcılık yapma

Hesap 24 saat süreyle askıya alınır.

Hesap 3 gün süreyle askıya alınır.

Hesap 3 gün süreyle askıya alınır.

Hesap süresiz olarak askıya alınır.

Konusu suç teşkil edebilecek bir davranışta bulunma.

Yapılacak incelemeye göre hesap 7 gün veya süresiz olarak askıya alınabilir.

Uygunsuz kullanıcı adı

Editör kararı ile kullanıcı adı değiştirilir.

 

 

Bu Kullanım Koşulları ve Uygulama Kuralları 15 Şubat 2021 tarihinde hazırlanmıştır. Kullanım Koşulları ve Uygulama Kurallarında değişiklik yapılması durumunda yürürlük tarihleri ve içerikleri güncellenecek ve https://zartaapp.com/ adresinde belirtilen platformlarda yayınlanacaktır.